meerjarenplan 2020-2025

Inhoud

Op 3 november 2021 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het volledige meerjarenplan bestaat uit:

 • strategische nota
 • financiële nota
 • toelichting
 • motivering van de wijzigingen

Aanpassing 2 Meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum 12/11/2021)3,6 Mb(pdf)

 • Bijkomende documentatie:
  1. toevoeging omgevingsanalyse corona 2021
  2. overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties
  3. overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
  4. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
  5. overzicht van de verbonden entiteiten
  6. overzicht van de personeelsinzet
  7. overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 
  8. wijzigingen strategische nota