Welke meldingen behandelen we eerst?

Inhoud

Het is in de praktijk niet haalbaar om alle overtredingen op te sporen en aan te pakken. De ene overtreding heeft bovendien meer impact op de omgeving, het milieu en de inwoners dan andere. Daarom krijgen deze meer aandacht en en snellere opvolging.

We stellen een aantal prioriteiten als we overtredingen beoordelen. Die zijn vastgelegd op basis van het algemeen belang (een goede ruimtelijke ordening), niet op private belangen.

Welke meldingen behandelen we eerst?

 • de Vlaamse strafrechtelijke prioriteiten
 • Geen vergunning voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen
 • Wijziging van de functie, bijvoorbeeld van een huis een handelszaak maken
 • Wijziging van het aantal woongelegenheden of creatie van extra woongelegenheden
 • ReliĆ«fwijzigingen, bijvoorbeeld een terreinophoging
 • Verhardingen
 • Niet naleven van de vergunningsvoorwaarden
 • Overtredingen op de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg, met ruimtelijke impact
 • Stedenbouwkundige misdrijven in ruimtelijk kwetsbaar, agrarisch en openruimtegebied
 • Onvergund wonen
 • Overtredingen door professionelen
 • Overtredingen met vermogensvoordelen
 • (herhaalde) misdrijven

Meer weten?

Meer details over het prioriteitenkader kan je nalezen op pagina 12 van het handhavingsplan.

Beleidsplan handhaving Olen512,6 Kb(pdf)