Meldingen, klachten en suggesties

Inhoud

Ligt er een riooldeksel los? Rijdt het verkeer in je straat te snel? Heb je een sluikstort ontdekt? Woekert een struik over het voetpad? Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten!

  

Algemene melding of suggestie

Klacht over onze dienstverlening

Geurhinder melden

Een bouwovertreding melden

Enkele bijzondere gevallen

  • Klachten over ophaling huisvuil: meld het rechtstreeks bij het IOK (014 56 24 04 of afvalbeheer@iok.be).
  • Een defecte straatlamp: bezorg de info rechtstreeks aan Fluvius via www.straatlampen.be.

  

Liever niet digitaal?

Je kan je meldingen, klachten en suggesties ook op deze manier aan ons overmaken:

  • via de papieren signaalkaart die je kunt afhalen in een van de gemeentelijke locaties
  • via het centrale telefoonnummer 014 26 31 11
  • persoonlijk in het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis

  

Afhandeling

Geef steeds je naam, (mail)adres en telefoonnummer door als je opvolging verwacht. Anonieme meldingen kunnen we niet officieel afhandelen. We geven je gegevens nooit door.
Elke niet-anonieme melding, klacht of suggestie registreren we in een opvolgingsprogramma. Wekelijks neemt het schepencollege alle ontvangen meldingen door en neemt een beslissing over wat er moet gebeuren. Positief of negatief: je krijgt altijd een antwoord terug.

Sommige dingen zijn eenvoudig en snel te verhelpen. Andere meldingen vragen een oplossing op lange termijn. Niet alle suggesties zijn haalbaar. Voor sommige problemen bestaat geen goede oplossing. Toch krijgt elke melding een onderzoek, een beslissing en een antwoord.

  

Regelgeving

In het participatiereglement kan je nalezen:

  • wat een klacht, een melding of een suggestie is.
  • waarover je een klacht kan indienen en waarover niet.
  • wie jouw klacht of melding behandelt.
  • wanneer je een antwoord en eventuele oplossing mag verwachten.
  • hoe je een voorstel kan formuleren.

Participatie en inspraak