Milieu- of geurhinder melden

Inhoud

Heb je last van bijvoorbeeld stoken in de tuin, geluidshinder van een bedrijf, geuroverlast van de industrie,... Laat het ons weten.

Milieu of geurhinder melden

Geef zeker je contactgegevens in en een duidelijke omschrijving van de klacht, het tijdstip en de locatie. 

We geven jouw gegevens niet door. Een telefoonnummer is enkel nodig om je te kunnen contacteren voor eventuele bijkomende informatie.

Je kan ook dag en nacht terecht bij de politie, cel Milieu, 014 24 42 00.