Milieu- of geurhinder melden

Inhoud

Je buurman die stookt in zijn tuin. Een feestje met te veel lawaai. Een bedrijf dat zorgt voor geuroverlast. Er zijn veel verschillende vormen van milieuhinder. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: het zorgt voor overlast.

Probeer in gesprek te gaan

Probeer altijd eerst in gesprek te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat je stoort en waarom. Leg het probleem rustig uit zonder dat de ander zich aangevallen voelt.

Geen resultaat? Maak er melding van

Is het een bedrijf dat zorgt voor de overlast en heeft het gesprek niets opgeleverd? Laat het ons dan weten.

Milieu- en geurhinder melden

Onze medewerker luistert naar het verhaal van beide partijen en gaat bemiddelen. Vaak is niet duidelijk welke reglementen van toepassing zijn. Wij kunnen dan helpen om de milieu- of bouwwetgeving te verduidelijken.

We geven jouw gegevens niet door. Een telefoonnummer is enkel nodig om je te kunnen contacteren voor eventuele bijkomende informatie.

Heel dringend? Neem contact op met de politie

Voor dringende kwesties kan je ook de lokale politie (cel milieu) contacteren op het nummer 014 24 42 00. Agenten hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een procesverbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving.

 

Geuroverlast industrieterrein Hoogbuul

Afgelopen jaar hebben wij heel wat meldingen ontvangen over geurhinder, veroorzaakt door één of meerdere bedrijven op het industrieterrein in Hoogbuul.

Opvolging van de meldingen en het resultaat

Samen met de milieu-inspectie hebben wij deze meldingen actief opgevolgd. 

Update van de genomen maatregelen (mei 2022)

  • Een bedrijf heeft in mei twee puntbronnen die via actief kool gezuiverd worden, gesaneerd.
  • Andere puntbronnen worden na ventilatie over een biofiltercontainer gestuurd.

Ook jouw melding is van groot belang

Voor een goede opvolging is het belangrijk dat je ons heel gedetailleerd laat weten waar en wanneer je geurhinder vaststelt. Enkel zo krijgen wij een duidelijk beeld van de situatie en kunnen wij actie ondernemen.