Je organiseert een niet-commerciële en occasionele verkoop

Inhoud

Wil je met jouw vereniging of school een verkoop organiseren om centen in het laatje te brengen, dan heb je toelating nodig. 

Voorwaarden

De verkoop is enkel toegelaten als deze :

 • niet permanent is en enkel af en toe plaatsvindt.
 • één van de volgende doelen heeft:
  • liefdadigheid
  • een sociaal, cultureel, educatief of sportief doel
  • ter bescherming van de natuur en de dierenwereld
  • ter bevordering van ambachten of streekproducten

Alle verenigingen of particulieren hebben een voorafgaande toelating nodig. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Jeugdverenigingen die erkend en gesubsidieerd zijn, hebben geen voorafgaande toelating nodig. De verkoop is toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring.
 • Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, moeten geen toelating vragen, maar hebben enkel een voorafgaande verklaring nodig. Daarom moet je ten laatste drie dagen voor de aanvang de verkoop melden aan de burgemeester. 

Aanvraag

Vraag de toelating online aan

Vraag de machtigingen  minstens één maand voor de verkoop aan.

Verkoop op privédomein

Als je op privédomein gaat verkopen, heb je ook de toestemming van de eigenaar nodig. Het Shopping Park in Olen is, inclusief de parking en de wegen, geen openbaar domein. Wil je op deze plaats occasioneel producten verkopen, vraag je hiervoor toelating via lars@haesen.net