Een nieuw mobiliteitsplan in Olen: laatste fase wordt ingezet

Onze omgeving verandert dagelijks. Deze veranderingen bepalen ook hoe we ons bewegen en verplaatsen door de gemeente. Olen wil klaar zijn voor de toekomst en werkt daarom sinds januari 2023 aan een nieuw mobiliteitsplan.

Even een opfrissing: Wat is een mobiliteitsplan?  

Een mobiliteitsplan schetst een visie op de toekomst van mobiliteit in Olen en omschrijft welke stappen we kunnen nemen om daar te geraken. Met andere woorden: hoe willen we dat mobiliteit in de gemeente georganiseerd is over 10 of 15 jaar en wat is daarvoor nodig? Je vindt er geen uitgewerkte plannen of tekeningen in terug voor elke straat, het bevat de principes die gehanteerd moeten worden.  

Samen weten we meer 

De opmaak van een mobiliteitsplan gaat niet over één nacht ijs. Verschillende experten verrichten het nodige studiewerk, leggen alle resultaten naast elkaar en doen aanbevelingen op maat van Olen.  

Daarnaast heb jij ook een stem in dit project. Want als Olenaar ken jij de situatie in jouw gemeente beter dan wie ook. Jouw mening en ervaringen zijn dus een grote meerwaarde. Regelmatig zijn er korte bevragingen op denkmee.olen.be. Daarnaast maken een twintigtal inwoners deel uit van het Olens Burgerberaad ‘Mobidolen’. Zij komen een viertal keer samen met de experten en geven hun mening over de ideeën die op dat moment op tafel liggen. 

Ambities omgezet in beleidsrichtingen  

Ondertussen maakten de experten al een eerste grondige analyse van alle beschikbare gegevens. Deze toont aan dat er vier thema’s zijn die de toekomst van de Olense mobiliteit moeten vormgeven: 

Gepubliceerd op donderdag 11 apr 2024 om 13:49