Ontwerp plan MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Voor het Vlaams Strategisch Plan kan worden uitgevoerd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd.

Daarin worden de effecten van het ontwerp plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Het Departement Landbouw en Visserij, cöordinator, zet in op volgende Europese doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bij de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan:

 1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers
 2. het concurrentievermogen vergroten
 3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren
 4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering
 5. zorgen voor het milieu
 6. landschappen en de biodiversiteit beschermen
 7. de generatiewissel bevorderen
 8. het platteland vitaal houden
 9. de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Terinzagelegging

Je kan de kennisgeving/ontwerp-MER van 14 januari tot en met 14 maart 2022 inkijken en je feedback bezorgen.

Raadplegen:

Opmerkingen bezorgen op dit openbaar onderzoek:

 • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 - GLB, Ellipsgebouw, 5e verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
 • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding 'Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 - GLB' in de titel);
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan team Omgeving, Boekel 7 in Olen
Gepubliceerd op vrijdag 14 jan 2022 om 08:34