Overzicht beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2022

Wil je weten wat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist op 7 december 2022? De notulen zijn beschikbaar in onze raadpleegomgeving.

Bekijk de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad op  https://olen.meetingburger.net/rmw

Wil je weten wat er nog meer in jouw gemeente werd beslist? Kijk dan op https://olen.meetingburger.net

Gepubliceerd op maandag 9 jan 2023 om 15:00