Overzicht beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 1 februari 2023

Wil je weten wat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist op 1 februari 2023? De notulen zijn beschikbaar in onze raadpleegomgeving.

Bekijk de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad op  https://olen.meetingburger.net/rmw

Wil je weten wat er nog meer in jouw gemeente werd beslist? Kijk dan op https://olen.meetingburger.net

Gepubliceerd op donderdag 2 feb 2023 om 12:00