Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Fuif of feest organiseren? Vraag subsidie aan voor veiligheid

15 mei ’17 (ma)
Erkende Olense verenigingen kunnen voortaan een subsidie krijgen voor het inzetten van een erkende bewakingsonderneming voor bewakingsopdrachten, een medische hulppost en het voorzien van brandblusapparaten op fuiven en evenementen.

De subsidie bedraagt de helft van de totale kost met een maximum van:

 • 1.000 euro voor het inzetten van erkende bewakingsondernemingen;
 • 200 euro voor het voorzien van een medische hulppost;
 • 200 euro voor het voorzien van brandblusapparaten.

Verenigingen kunnen per subsidiemogelijkheid een aanvraag per jaar indienen, al dan niet gecombineerd in een aanvraag of opgesplitst in meerdere aanvragen.

 

Hoe vraag je de subsidie aan?

Vraag de subsidie ten laatste twee maanden na de activiteit aan bij Vrije Tijd via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. De onkosten moeten gestaafd worden met de nodige documenten.

 

Het lokaal bestuur van Olen heeft een eigen aanpak voor de veiligheid

 1. Organisatoren moeten alle evenementen ruim op voorhand via het evenementenformulier aanvragen.
 2. De ambtenaar noodplanning, politie en brandweer maken een risicoanalyse op en bekijken welke maatregelen er nodig zijn om de publieke veiligheid te waarborgen. Drie dingen spelen daarbij een belangrijke rol:
  1. de aard van de activiteit;
  2. het publiek dat verwacht wordt;
  3. de inrichting van het evenemententerrein.
 3. Indien nodig of gewenst gaat de veiligheidscel met de organisator rond de tafel zitten om de veiligheid en de gewenste maatregelen samen te bespreken.

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat organisatoren zich bewust worden van de veiligheid op evenementen. Samen met hen kan het de veiligheid van evenementen verhogen door hen enerzijds te adviseren en anderzijds te stimuleren de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. De subsidiering van veiligheidsinitiatieven op fuiven en evenementen is een financiële stimulans.

 

Nieuwsoverzicht
zorg dat het veilig is

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP