Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aurubis Belgium: bekendmaking milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

18 juni ’17 (zo)
Aurubis Belgium, Broekstraat 31, 1000 Brussel, heeft een aanvraag voor een milieuvergunning voor een metallurgisch bedrijf, Watertorenstraat 35, 2250 Olen, ingediend.

Het voorwerp van de aanvraag betreft het inbreiden van procesinstallaties, gebouwen en terreinverhardingen na het slopen van gebouwen op een bestaande industriële site. De totaliteit van de werken blijft binnen de actuele grenzen van de industriële site.

Het dossier met alle nuttige inlichtingen over de bovenvermelde omgevingsvergunningaanvraag ligt ter inzage tijdens de openingsuren bij Mens en Ruimte in het boekelhuis en dit van 19 juni 2017 tot en met 18 juli 2017.

Tijdens deze periode kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen of digitaal indienen via www.omgevingsloket.be.

Er wordt een informatievergadering over deze omgevingsvergunningsaanvraag georganiseerd op woensdag 28 juni om 19.00 uur in Ontmoetingscentrum De Vrede, Lichtaartseweg 131 in Olen waar wij jou graag voor uitnodigen.

 

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

LCP