Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Heraanleg Olen-Centrum

06 november ’17 (ma)
Het lokaal bestuur heeft beslist om de procedure te hernemen op de plaats waar de procedurefout is vastgesteld. Het openbaar onderzoek start op 7 november en loopt tot en met 6 december 2017.

Het dossier van het heraanleggen van de gewestweg N152 en het aanleggen van gescheiden riolering met infiltratie naar het Ven stond al een tijd on hold. Dat komt omdat er een beroep tot vernietiging werd ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Deze Raad heeft ondertussen een beslissing genomen. Omwille van een procedurefout werd de vergunning om te starten met de werken vernietigd. De Raad ging ook in op de andere argumenten van de bezwaarindieners, maar verwierp deze.

Het lokaal bestuur heeft beslist om de procedure te hernemen op de plaats waar de procedurefout is vastgesteld.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek start op 7 november en loopt tot en met 6 december 2017.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je de plannen komen inkijken in het boekelhuis, Boekel 7 en dit tijdens de openingsuren. Suggesties, bezwaren of opmerkingen kan je bezorgen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 2250 Olen. Dit doe je aangetekend of tegen ontvangstbewijs, ten laatste op woensdag 6 december om 12.00 uur.

Infomarkt op 20 november

Wij willen jou tijdens een infomarkt graag informeren en een antwoord geven op persoonlijke vragen of bezorgdheden. Deze infomarkt heeft plaats op maandag 20 november van 18.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorp 1.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

LCP