Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Mondiaal beleid in actie en cijfers

25 november ’17 (za)
Het bestuurt engageert zich om jou te informeren over de wereldproblemen en om geëngageerde Olenaars in de wereld en andere ontwikkelingssamenwerkingsprojecten financieel te steunen. Dat is waar het mondiaal beleid voor staat. Wil je weten wat er in 2017 op dit vlak gebeurde?
Informeren en sensibiliseren

Aandacht voor mondiaal beleid in vrijetijds- en activiteitenaanbod

 • Vrije Tijd laat het mondiale thema ook aan bod komen in het activiteitenaanbod voor kinderen in de korte vakanties. In de zomer is er een inleefkamp voor kleuters.
 • De Noord-Zuidraad organiseerde een lezing door Rudy Vranckx.
 • Het lokaal bestuur verlengde in 2017 het filmabonnement bij MOOOV zodat je wereldfilms kan uitlenen in de bibliotheek. Doorheen het jaar kon je gratis naar vijf van deze films komen kijken.

 

Werkgroep mondiale vorming

Het lokaal bestuur heeft een werkgroep mondiale vorming. Deze ontwikkelde onder andere spel- en leskoffers die het mondiaal thema tot bij kinderen brengt.

 

Organisatie projecten ontwikkelingssamenwerking in de scholen

 • Er is voor de scholen een abonnement op Wereldreis, een publicatie vol informatie en tips om met het mondiaal thema op school of in de klas aan de slag te gaan.
 • Het lokaal bestuur doet mee aan de YOUCA Action Day en geeft jongeren één dag een jobkans om ‘met hun loon’ een project voor jongeren in een ontwikkelingsland te steunen. Meer hierover lees je in ’t Driehoekske.
Financiële steun

Ondersteuning van Olenaars die ontwikkelingsprojecten realiseren in het buitenland

 

Het lokaal bestuur steunde in 2017 zeven Olenaars die zich vrijwillig engageerden in een ontwikkelingssamenwerkingsproject in het buitenland:

 • noodhulp materiaal bij overstroming in Peru
 • dokterswoning bij een ziekenhuis in Tanzania
 • materiaal voor een weeshuis in Fiji
 • zonneboiler in Ghana
 • materiaal voor een weeshuis in Marokko
 • materiaal voor een speelplein in Senegal
 • inrichting gespreksruimte en vorming voor een centrum voor psychosociale begeleiding in Oeganda

 

Samen kregen zij een steun van 4.000 euro.

 

Ondersteuning van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties

 Daarnaast steunde het bestuur ook drie ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties met Olenaar(s) in het bestuur:

 • Akwaaba Asuadei voor de uitbouw van een school met internaat, busvervoer, moestuin en winkeltje in Ghana
 • Siddartha vzw (lokaal gesteund via de vzw Sterren voor Ethiopië) voor het weeshuis voor Hiv-positieve kinderen in Ethiopië
 • ACD Belgium voor de ondersteuning van zelfhulpgroepen van de kastelozen, vooral vrouwen, in India

Deze organisaties konden rekenen op een steun van 6.296 euro.

Tot slot ontvingen ook andere ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties steun:

 • 1212
 • 11.11
 • Artsen zonder Grenzen
 • Broederlijk delen
 • Vredeseilanden
 • Moeders voor Vrede

In totaal gaat het hier over een bedrag van 10.500 euro.

Nieuwsoverzicht
Olen helpt (in) de wereld

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP