Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Lokaal bestuur op zoek naar duidelijke visie op hulp- en dienstverlening

01 maart ’18 (do)
In 2015 integreerden gemeente en OCMW. Samen vormen zij het lokaal bestuur Olen. Olen was daarmee één van de eersten om deze integratie te voltooien, een integratie die verplicht wordt vanaf 2019.

Waar staat het lokaal bestuur voor?

Nu ze één organisatie zijn, rijst de vraag: waar staan ze voor als eengemaakte organisatie? Wat willen ze aan de inwoners bieden?

De antwoorden op deze vragen hebben een grote impact op de werking van het bestuur. Ze bepalen sterk op welke manier je als inwoner in de toekomst wordt geïnformeerd, geholpen en begeleid. Omdat het zo’n veelomvattende materie is, heeft het lokaal bestuur een specialist ingeschakeld om het traject uit te stippelen en te begeleiden. Mandatarissen van alle politieke partijen en medewerkers van het bestuur bundelen hun krachten en ideeën tijdens dit traject.

 

Plan van aanpak

Het lokaal bestuur volgt een duidelijk stappenplan om tot een visie te komen:

  • Eerst neemt het de huidige hulp- en dienstverlening onder de loep. Zijn de diensten vlot bereikbaar? Communiceren ze voldoende? Wat met de wachttijden aan het loket? Is het aanbod afgestemd op de Olenaars?
  • Ook jij als inwoner kan tijdens je bezoek aan de diensten bevraagd worden. Wat zijn je verwachtingen? Ben je tevreden over de manier waarop je bent geholpen? Wat vond je van de informatie die je kreeg?
  • Het lokaal bestuur laat zich inspireren door voorbeelden van andere besturen en bekijkt kritisch wat haalbaar en wenselijk is voor Olen.
  • Uiteindelijk worden alle ideeën gebundeld en voorgelegd aan een burgerpanel.

Het traject loopt af net voor de zomer. Vandaag is het nog koffiedik kijken welke projecten er uit de bus zullen komen en welke prioriteiten er gesteld zullen worden. Het lokaal bestuur houdt je hiervan op de hoogte.

Nieuwsoverzicht
waar staat het lokaal bestuur voor?

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Administratie

LCP