Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen in herziening

27 april ’18 (vr)
Het lokaal bestuur deelt mee dat het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen wordt herzien. De bedoeling is om zo de mogelijkheden voor wonen bij te stellen.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen in herziening

 In 2012 keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen goed. Dit RUP bedekt het woongebied van beide kernen.

 

Wat gaat er veranderen?

Het huidige plan wordt herzien. De bedoeling is om zo de mogelijkheden voor wonen bij te stellen.

Het is een trend dat de Olenaar bouwt op kleinere percelen maar toch blijft vasthouden aan de vrijstaande woning. Nu onze ruimte haast op is, moeten we dichter bouwen. De ontwikkelaar gaat op zoek naar creatieve schakelingen van grondgebonden woningen of compactere meergezinswoningen. Tegelijk verwacht het lokaal bestuur dat de ontwikkelaar investeert in een aangename publieke ruimte. Dergelijke innovatieve projecten botsen vaak met de voorschriften van het RUP. Voor deze voorbeeldprojecten zullen de regels flexibeler worden.

Anderzijds rijzen in de kernen de appartementen als paddenstoelen uit de grond. Niet elk gebouw heeft evenveel respect voor het dorpse karakter, maar voldoet wel aan de huidige voorschriften van het RUP. Met de herziening leggen we bijkomende randvoorwaarden op.

De start- en procesnota die vertelt wat de bedoeling is van dit RUP en hoe het planproces zal verlopen, kan je raadplegen vanaf 27 april tot en met 25 juni via www.olen.be of tijdens de openingsuren bij Mens & Ruimte in boekelhuis.

 

Deel je mening

Wil je graag meer weten of heb je een mening die je wil delen, dan ben je op maandag 28 mei tussen 18.00 en 20.00 uur welkom in de raadzaal van het gemeentehuis.

Je kan tot en met 25 juni je reactie ook schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1. Je kan je brief tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis of boekelhuis.

 

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP kan het lokaal bestuur stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

 

Nieuwsoverzicht
LCP