Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag van Berkimmo-Invest

08 juli ’18 (zo)
Kurt Van de Mierop heeft namens Berkimmo-Invest een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het de oprichting en exploitatie van een bedrijfsgebouw met showroom, kantoor en omliggende verharding voor het verwerken van plantaardige grondstoffen tot diervoeding. (ref.: OMV_2018064423)

De aanvraag heeft als adres Hoogbuul 24 en 26, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie F 556 N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

De aanvraag ligt van 8 juli 2018 tot en met 6 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Mens en Ruimte, Boekel 7, 2250 Olen en dat tijdens de openingsuren.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1 te 2250 Olen of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

LCP