Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Beperk het gebruik van water!

25 juli ’18 (wo)
Door de aanhoudende droogte is er vanaf 24 juli een verbod op het verspillen van water. Sinds 26 juli is het verbod licht aangepast.

Dit wil zeggen dat het momenteel verboden is om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Tussen 22:00 uur en 8:00 uur is het toegestaan om ander water dan leidingwater te gebruiken. Tussen 8:00 uur en 22:00 uur mag ander water dan leidingwater enkel gebruikt worden wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering of het uitoefenen van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

Leidingwater mag uitsluitend gebruikt worden wanneer het strikt noodzakelijk is voor de gezondheid en de veiligheid van mens en dier.

Volg de communicatiekanalen van het lokaal bestuur voor meer informatie over de duurtijd van dit verbod.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

ICT

adres
tel.
014 27 94 40
e-mail
ict@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP