Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verkiezingen 26 mei - Stemplicht en het geven van volmachten

07 mei ’19 (di)
Op 26 mei trekken we met z'n allen naar de stembus. Maar vanaf wanneer ben je nu weer stemgerechtigd? En wat als je niet kan gaan stemmen?

Wie mag stemmen?

Stemmen is verplicht voor:

 • Belgen die 18 jaar of ouder zijn
 • niet-Belgen die zijn ingeschreven op de kiezerslijst

Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Je krijgt vooraf een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat vermeld in welk stembureau je verwacht wordt. Als je een week voor de verkiezingen nog geen oproepingsbrief gekregen hebt, neem je contact op met de dienst burgerzaken.

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Geldige redenen waarom je niet kan gaan stemmen:

 1. Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan jou ernaartoe voeren. Je vraagt een medisch attest aan je arts.
 2. Je verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen. Je vraagt een attest aan je werkgever.
 3. Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Je zorgt voor een attest waaruit de uitoefening van het beroepblijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven. Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen dergelijk attest bekomen.
 4. Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een strafrechtelijke uitspraak. Je vraagt een attest aan de directie van de strafinrichting.
 5. Je geloofsovertuiging laat je niet toe te gaan stemmen. Je vraagt een attest aan de religieuze overheid.
 6. Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. Je vraagt een attest aan de directie van je onderwijsinstelling.
 7. Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je vraagt een attest aan je werkgever. Ook de leden van jouw gezin of je gevolg die samen met jou in het buitenland verblijven hebben op basis van dit attest een geldige reden om niet te kunnen gaan stemmen.
 8. Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld, bijvoorbeeld vakantie. Je zorgt voor een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven of zijn gemachtigde.

Hoe voldoe je toch aan je stemplicht?

Je gaat niet stemmen en geeft een volmacht. Je kiest met andere woorden een stemgerechtigd persoon die in jouw plaats zal stemmen. Je drukt een volmachtformulier af via de website https://verkiezingen.fgov.be/ of je haalt een exemplaar af in het gemeentehuis. Dit formulier vul je volledig in.

Indien je niet kan gaan stemmen omdat je in het buitenland verblijft om privéredenen (zie punt 8) lever je vooraf volgende documenten af in het gemeentehuis:

 • een bewijs van jouw reis, bijvoorbeeld een boekingsdocument
 • als je geen bewijs voorlegt, vul je de verklaring op eer in 

De medewerkers van Burgerzaken maken voor jou vervolgens een attest van de burgemeester op, alsook een volmachtformulier.

De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, neemt op zondag 26 mei14 oktober volgende documenten mee naar het stembureau waar jij had moeten stemmen:

 • het attest van stemverhindering (redenen 1-7) of het attest van de burgemeester (reden 8)
 • jouw kiesbrief
 • zijn eigen kiesbrief
 • zijn eigen identiteitskaart
 • het volledig ingevulde volmachtformulier


Opgelet

als je een volmacht geeft:

 • Volmachtformulieren kan je downloaden op de website https://verkiezingen.fgov.be/.
 • Attesten voor reizen naar het buitenland (zie punt 8) kan je ten laatste op vrijdag 24 mei tot 12.00 uur aanvragen in het gemeentehuis en dus niet op de dag van de verkiezingen zelf.

als je stemt in iemand anders zijn plaats:

 • Je kunt slechts voor één andere persoon stemmen met volmacht.
 • Je moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

Als je toch geen volmacht wenst te geven geef je het bewijs van verhindering en jouw kiesbrief af in het gemeentehuis en dat voor of zo snel mogelijk na de verkiezingen. Je komt zo wel op de lijst van afwezige kiezers.

 

Nieuwsoverzicht
verkiezingen

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP