Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Elf Olenaars behaalden inburgeringsattest

30 november ’18 (vr)
Mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België, kunnen het inburgeringstraject volgen. Het bestaat uit een basiscursus Nederlands en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie. In 2018 rondden 11 Olenaars dit traject succesvol af en behaalden ze een inburgeringsattest.

Gemeenschappelijke inburgeringsceremonie in de Middenkempen 

In de Middenkempen behaalden in totaal 117 personen hun inburgeringsattest. Dat wordt gevierd tijdens een inburgeringsceremonie op vrijdag 30 november. De burgemeesters van de verschillende gemeenten in de Middenkempen overhandigen een oorkonde aan de inburgeraars. 

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen
uitbouwen in België. Het bestaat uit een basiscursus Nederlands en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie. De deelnemers kregen informatie over de Belgische samenleving en werkten aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. Bovendien kregen ze individuele begeleiding en informatie over studies en het vrijetijdsaanbod.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
tel.
014 27 94 45
e-mail
communicatie@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP