Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuw bestuur gaat van start

04 januari ’19 (vr)
Op woensdag 2 januari vond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Meteen daarna stond ook de eerste vergadering van de raad van maatschappelijk welzijn op het programma.

Installatievergadering van de gemeenteraad

Tijdens de installatievergadering legden de leden van de gemeenteraad de eed af. De eerste taken van de nieuwe gemeenteraad waren de aanstelling van Jan Verbist als voorzitter van de gemeenteraad, de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en de verkiezing van drie politieraadsleden.

 

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het beraadslagend orgaan van de gemeente. Het regelt als hoogste bestuursorgaan alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet uitdrukkelijk aan een ander gemeentelijk orgaan is toevertrouwd. De gemeenteraad vergadert in principe één keer per maand op woensdagavond, behalve in augustus. De zittingen beginnen telkens om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorp 1. Een gemeenteraadszitting begint met een openbaar gedeelte gevolgd door een besloten gedeelte waarin de raadsleden onder andere persoonsgebonden zaken bespreken.

 

Zetelverdeling

De gemeenteraad heeft nu 23 zitjes. Dit is het gevolg van een gestegen bevolkingsaantal. De meerderheid wordt nu gevormd door CD&V, Groen en sp.a-sociaal&anders. O1 en N-VA zijn de oppositiepartijen. De zitjes zijn als volgt verdeeld:

 • CD&V: 9
 • O1: 6
 • N-VA: 5
 • sp.a-sociaal&anders: 2
 • Groen: 1

 

Samenstelling college van burgemeester en schepenen en bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het houdt zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen ziet er vanaf 2019 als volgt uit:

 • Seppe Bouquillon, burgemeester (CD&V): veiligheid, burgerlijke stand, dienstverlening, interne organisatie, communicatie, ICT, personeel
 • Ellen Deswert, eerste schepen (CD&V): mobiliteit, kerkelijke aangelegenheden, toerisme, jeugd, senioren, verenigingen
 • Elke Tweepenninckx, tweede schepen (Groen): burgerparticipatie, financiën, bibliotheek, milieu & duurzaamheid, mondiaal beleid
 • Marc T’Syen, derde schepen (CD&V): openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening, landbouw & dierenwelzijn
 • Kris Gebruers, vierde schepen (CD&V): cultuur, sport, onderwijs & kinderopvang, lokale economie, openbaar groen
 • Chris Bakelants, vijfde schepen (sp.a-sociaal&anders): sociale zaken, huisvesting, gezondheid, wijkwerking

 

Eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn

Nieuw vanaf dit jaar is dat het nieuwe decreet over het lokaal bestuur zorgt voor een maximale afstemming van OCMW en gemeente. Daardoor zijn de raadsleden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dezelfde personen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en bestaat zoals gezegd uit dezelfde leden en voorzitter als de gemeenteraad. De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn is vergelijkbaar met die van de gemeenteraad maar handelt dan over zaken die te maken hebben met het OCMW.

 

Vergadermomenten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben aparte vergaderingen maar gaan wel onmiddellijk na elkaar door.

In 2019 vergadert de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn in het gemeentehuis op 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.

Je kunt het openbare gedeelte van beide vergaderingen bijwonen. Je mag echter niet tussenbeide komen.

De agenda, een lijst met genomen besluiten en de verslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vind je op de website. 

 

Vast bureau

Nieuw dit jaar is het vast bureau. Dit vast bureau wordt binnen het OCMW opgericht en handelt als uitvoerend orgaan voor het OCMW. Het houdt zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen waarbij de burgemeester van rechtswege de voorzitter van het vast bureau is en de schepenen de leden van het vast bureau zijn.

 

Bijzonder comité voor de sociale dienst

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft naast het vast bureau nog een tweede uitvoerend orgaan, namelijk het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het comité heeft een voorzitter en telt verder zes leden en is bevoegd voor de steunverlening in individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Tijdens de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op woensdag 2 januari werden de leden en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst aangeduid.

De zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst is voortaan als volgt: 2 voor CD&V, 2 voor O1, 1 voor N-VA, 1 voor sp.a-sociaal&anders. Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders) is voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Contactgegevens raadsleden

Zit je met een vraag of een probleem waarover je graag een afspraak wil maken met de burgemeester, een schepen of een raadslid? Je vindt alle contactgegevens hier.

Nieuwsoverzicht
Nieuwe gemeenteraad (en ook raad voor maatschappelijk welzijn)

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
secretariaat@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP