Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

20 jaar vzw Keizer Karel

04 februari ’19 (ma)
Dit jaar mag de vzw Keizer Karel 20 kaarsjes uitblazen. Dat betekent dat de vrijwilligers al twintig jaar lang hun steentje bijdragen om van Olen de bruisende gemeente te maken die ze nu is. Mark Bellens stond van in het begin mee aan het roer en is nu ook voorzitter van deze goeddraaiende vzw.

Mark, we vragen ons af hoe en waarom de vzw is ontstaan.

Destijds werd de verjaardag van Keizer Karel in Olen gevierd met het ‘Spetterd Spektakel’ in Olen-Centrum. Dit evenement werd gesubsidieerd door de hogere overheid. Vanuit de politiek werd de vraag gesteld om ook een evenement op te zetten in de deelparochies. Ik werd dan de trekker van de eerste editie van de Gladiolen, toen georganiseerd onder de naam ‘Gladiolen van de Keizer’. Al deze vrijwilligers hebben zich na dit feestjaar samen georganiseerd en zo werd de vzw Keizer Karel geboren.

Vanaf het begin heeft de vzw drie doelen voor ogen gehad die we nu nog steeds nastreven. Ten eerste willen we de Olenaars cultuur aanbieden. Daarnaast willen we samenwerken met de verenigingen en als laatste willen we dankzij onze activiteiten Olen op de kaart zetten. Om dat te bereiken werken we een programma uit waarin zoveel mogelijk Olenaars hun gading vinden.

En jij bent voorzitter van deze hele groep. Wat houdt die taak juist in?

Ik volg zowel de projecten als onze financiën op. Ik krijg goede ondersteuning van de penningmeester en de ondervoorzitter.

Deze functies zijn belangrijk, maar minstens even belangrijk zijn de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers. Elke activiteit die we organiseren krijgt vorm dankzij de inzet van Olenaars in de werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep Olen-Centrum die de picknick, het festival aan de Molen, het Kleinkunstfestival, Fiesta Latina, Keizer Kriek en de activiteiten in de spiegeltent organiseert. Daarnaast zijn er ook nog de werkgroep Leemans, de werkgroep Gladiolen en de werkgroep van het Boerkesfeest. Door de jaren heen zijn de werkgroepen groter geworden en kunnen we de taken verdelen op basis van ieders interesse en kwaliteit. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid.

Heb je de vzw ook nog op andere manieren zien evolueren in die 20 jaar?

In het begin waren de horecazaken medeorganisator en was de programmatie afgestemd op deze relatie. Door de jaren heen zijn er meer en meer ‘gewone’ Olenaars bijgekomen. Dat veranderde de organisatiecultuur en de programmatie.

Zes jaar geleden werd de vzw een gemeentelijke vzw. De werking is voor ons hetzelfde gebleven. We werken nog altijd even vrij en nemen nog altijd zelf het initiatief. Als er iets gebeurt, zijn we echter niet meer persoonlijk aansprakelijk, maar zijn we ingedekt door het lokaal bestuur.

Wat vind je zelf de leukste verwezenlijking in 20 jaar vzw Keizer Karel?

Het succes van de Gladiolen onder de kerktoren is iets waar ik heel fier op ben. Recent publiceerde Stressfactor.be een top tien van de beste Belgische festivals qua prijs en kwaliteit. De Gladiolen staat in deze rangschikking op de derde plaats. Een podiumplaats dus.

Daarnaast ben ik heel trots op de inzet van de vrijwilligers. Een vrijwillig engagement is niet voor eeuwig en ondanks het verloop van mensen blijven de werkgroepen bestaan en werken ze met een nieuw enthousiasme door.

Tot slot ben ik blij met de verbondenheid met het verenigingsleven. We versterken elkaar. We krijgen bijvoorbeeld hulp van de verenigingen tijdens onze activiteiten. De verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding van ons. Zo hebben zij weer de kans om meer dingen te organiseren en Olen nog meer te laten bruisen.

Hoe zie je de verdere toekomst? Wat zou je nog heel graag gerealiseerd zien met de vzw?

Ik voel dat er voldoende betrokkenheid en draagvlak is voor de toekomst. Ik wil mij mee inzetten om het voortbestaan van de vzw te garanderen. Daarom willen we bijvoorbeeld nieuwe, jonge leden aantrekken en motiveren, met veel respect voor de inzet van de leden die de fakkel doorgeven. Het is en blijft een uitdaging om de juiste mensen op de juiste plaats te vinden.

Wat zorgt ervoor dat je al zo lang actief bent binnen deze groep? Vanwaar zo’n sterk engagement? Want het vraagt toch veel tijd van jou.

Goed zot zijn, zeker? (lacht) Nee serieus, ik kan het niet echt verklaren, want ik ben zo opgevoed. Mijn ouders waren actief in en voor ons dorp. Ik ben dat ook al vanaf mijn jeugdjaren. Dat vrijwillig engagement zal dus voor een stukje in mijn genen zitten. Bovendien ben ik geboren en getogen in Olen, waardoor mijn band met de pottengemeente iets heel speciaal is.

Ik haal een grote voldoening uit het contact met de andere vrijwilligers en de appreciatie van de Olenaars. Natuurlijk krijgen we ook wel eens opmerkingen en kritiek, maar het feit dat de vzw door zo veel andere vrijwilligers mee gedragen wordt, blijft mij motiveren. De fijne samenwerking met de gemeentediensten geeft mij bovendien een extra boost.

Nieuwsoverzicht
vzw keizer karel bestaat 20 jaar

Deel deze pagina

LCP