Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verkiezingen 26 mei - Hoe zit het met de volmacht?

01 april ’19 (ma)
Op zondag 26 mei kan je in Olen in 11 bureaus je stem uitbrengen tijdens de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Wat als je niet kan gaan stemmen?

Geldige redenen om niet te gaan stemmen

  1. Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan jou ernaartoe voeren. Je vraagt een medisch attest aan je arts.
  2. Je verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen. Je vraagt een attest aan je werkgever.
  3. Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger. Je zorgt voor een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven. Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen zo’n attest bekomen.
  4. Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een strafrechtelijke uitspraak. Je vraagt een attest aan de directie van de strafinrichting.
  5. Je geloofsovertuiging laat je niet toe te gaan stemmen. Je vraagt een attest aan de religieuze overheid.
  6. Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. Je vraagt een attest aan de directie van je onderwijsinstelling.
  7. Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je vraagt een attest aan je werkgever. Ook de leden van jouw gezin of je gevolg die samen met jou in het buitenland verblijven hebben op basis van dit attest een geldige reden om niet te kunnen gaan stemmen.
  8. Je bent op vakantie in het buitenland. Je staaft dit met een bewijsstuk: reservatie bij een reisbureau, kopie vliegtuigticket, kopie hotelvoucher, boeking van een kampplaats, …

 

Volmacht geven om in jouw plaats te stemmen

Als je zelf niet kan gaan stemmen, kan je iemand een volmacht geven die in jouw plaats een stem uitbrengt. Druk een volmachtformulier af via verkiezingen.fgov.be of haal een exemplaar af in het gemeentehuis.

Bij dit formulier voeg je het attest met de reden van verhindering. Enkel als vakantie in het buitenland de reden is, kom je vooraf met een bewijs van de reis naar het gemeentehuis.

Een medewerker van Burgerzaken maakt in ruil voor dit bewijs, een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland op. Dit attest voeg je bij het volmachtformulier. Kan je geen bewijs voorleggen (je gaat bijvoorbeeld met de wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden, …), dan onderteken je een verklaring op erewoord.

Vraag je formulieren ten laatste op vrijdag 24 mei 12.00 uur aan in het gemeentehuis. Dat kan niet op de dag van de verkiezingen zelf.

 

Je wenst geen volmacht te geven

Wil je geen volmacht geven, geef dan het bewijs van verhindering en jouw kiesbrief af in het gemeentehuis en dat voor of zo snel mogelijk na de verkiezingen.

Als je geen bewijs van verhindering bezorgt, kom je terecht op de lijst van onwettig afwezige kiezers en riskeer je bijgevolg een boete.

Meer info: https://verkiezingen.fgov.be

Nieuwsoverzicht
verkiezingen

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP