Gemeente Olen

Bekendmaking publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PLO259)

19 april ’19 (vr)
De procedure voor het opstellen van het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PLO259) is opgestart. De kennisgevingsnota ligt ter inzage bij Mens en Ruimte, Boekel 7 van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019.

Uiterlijk op 22 december 2021 stelt de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vast. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

De kennisgevingsnota ligt ter inzage bij Mens en Ruimte, Boekel 7 van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019.

Tijdens deze periode kan je jouw opmerkingen bezorgen aan Mens en Ruimte, Boekel 7 of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP