Gemeente Olen

Openbaar onderzoek GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa

25 april ’19 (do)
De Vlaamse Regering keurde op 15 maart 2019 een nota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de vallei van de rivieren de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk.

Het plan omvat de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk en ligt op grondgebied van zeven gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen. Met dit plan zet de Vlaamse overheid belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem.

Voor Olen beperkt het plan zich niet enkel tot de vallei van de Kleine Nete in het noorden van Olen. Ook voor de openruimtegebieden in Gerheze-Doffen en Hezewijk-Schaatsbergen zijn er plannen.

Het Vlaamse Departement Omgeving organiseert van 30 april tot 28 juni 2019 een openbaar onderzoek. Je kan de start- en procesnota inkijken bij Mens en Ruimte te Boekel 7, via www.omgevingvlaanderen.be/grup of op één van de volgende infomarkten.

Op volgende tijdstippen vinden er infomarkten plaats in de verschillende gemeenten (doorlopend tussen 17.00 en 20.00 uur):

  • dinsdag 4 juni: Zaal ’t Hof (Grote Markt 41, Herentals)
  • donderdag 6 juni: Ontmoetingscentrum De Vrede (Lichtaartseweg 131, St.-Jozef-Olen)
  • woensdag 12 juni: Gemeenschapscentrum De Volle Vaart (Vaartkom 6, Grobbendonk)
  • donderdag 13 juni: Ontmoetingscentrum Lichtaart (Schoolstraat 31, Lichtaart)

Tot 28 juni 2019 kan je schriftelijk opmerkingen formuleren door digitaal te reageren via www.omgevingvlaanderen/grup, een aangetekende brief te sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel of een brief af te geven tegen ontvangstbewijs aan het lokaal bestuur.

Meer info: www.omgevingvlaanderen.be/grup

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP