Gemeente Olen

Openbaar onderzoek over het verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6

20 juni ’19 (do)
Het college organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp van voorstel tot het verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6 en de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan (door de gemeenteraad voorlopig aanvaard in zitting van 5 juni 2019).

Dit dossier ligt voor iedereen ter inzage gedurende een termijn van dertig kalenderdagen van donderdag 20 juni tot en met vrijdag 19 juli 2019.

Bezwaren of opmerkingen moet je schriftelijk per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1 te 2250 Olen bezorgen of afgeven tegen ontvangstbewijs in het boekelhuis, Boekel 7 in Olen gedurende de periode van het openbaar onderzoek.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP