Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Hoe wonen we in de toekomst?

06 augustus ’19 (di)
Hoe zullen onze (klein)kinderen wonen? Hebben ze bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt? Staan zij met hun auto in de file? Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken.

De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de provincie Antwerpen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte.

In mei keurde de provincieraad een eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, de conceptnota, goed. De nota bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie.

Geef je mening

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde.

Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten, tussen 19.00 en 21.00 uur (je komt langs wanneer het jou past):
    • donderdag 19 september in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
    • maandag 23 september in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op de website van provincie Antwerpen (onderdeel: beleidsplanruimte). Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP