Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aanpassing programma feestelijke ontvangst ereburger Carmelita Ros

11 oktober ’19 (vr)
In De Driehoek van oktober kon je lezen dat onze ereburger Carmelita Ros na 25 jaar terug naar Olen kwam. Tot onze (en ook Carmelita’s) grootste spijt kan dit bezoek niet doorgaan.

 

Wat wijzigt er aan het programma op zondag 27 oktober?

Zonder Carmelita kan de feestelijke ontvangst om 10.30 uur in het gemeentehuis uiteraard niet doorgaan.

Het vegetarische buffet in de wereldwinkel van Olen vanaf 12.00 uur gaat wel gewoon door. Je kan nog steeds inschrijven bij Karel Feyaerts via 0473 98 56 47 of karel.feyaerts@telenet.be. De prijs bedraagt 25 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

De geplande getuigenis zal in een licht gewijzigde vorm doorgaan vanaf 13.30 uur met een Videoboodschap van Carmelita, een duiding van de actuele politieke situatie in Guatemala en een getuigenis over koloniale toestanden in Alta Verapaz.

Je bent van harte welkom voor dit (aangepast) programma.

 

Waarom komt Carmelita niet naar Olen?

Carmelita werkt mee aan de digitalisering en openbaarmaking van documenten uit het Archief van de Nationale Politie. Eind vorig jaar werd de directie van dat Politiearchief ontslagen en vervangen door een nieuw team. Ook alle personeel moest in april vertrekken, Carmelita inbegrepen.

Begin deze maand kregen enkele ex-werknemers opnieuw een contract, waaronder ook Carmelita. Carmelita’s oude baas was positief over haar reis naar Olen, maar de nieuwe directie weigert haar verlofaanvraag. Aangezien ze ontslagen zou worden wanneer ze naar België zou reizen, moet ze haar komst jammer genoeg annuleren.

 

Wie is Carmelita Ros?

Carmelita Ros is een Maya-Indiaanse vluchtelinge, die samen met haar lotgenoten niet plooide voor de militaire dictatuur en weigerde te gaan wonen in modeldorpen. Deze dictatuur maakte zich begin jaren ‘80 schuldig aan een genocide onder de Maya-bevolking.

Carmelita aanvaardde het ereburgerschap in naam van de CPR (Comunidades de la Población en Resistencia of Dorpen in Verzet) in Ixcán, Guatemala. De uitreiking van het ereburgerschap was het toppunt van een jarenlange solidariteit tussen Olen en de Maya.

Nieuwsoverzicht
Carmelita Ros

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP