Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Carmelita Ross 25 jaar ereburger

04 november ’19 (ma)
Zondag 27 oktober vierden we Carmelita Ross, herdachten we de motivatie voor die benoeming en informeerden we ons over de huidige situatie in Guatemala.Tot haar spijt kon Carmelita er niet bij zijn. Maar je kan hier wel haar boodschap aan ons bekijken.

In deze videoboodschap legt Carmelita onder andere uit waarom ze niet aanwezig kon zijn.

25 jaar ereburger

Op 29 oktober 1994 werd Carmelita Ros gehuldigd als Ereburger van Olen in naam 'de Dorpen in Verzet' in Ixcán, Guatemala. De Maya-Indiaanse vluchtelingen weigerden te gaan wonen in de modeldorpen waarin de militaire dictatuur hen wilde onderbrengen. Een dictatuur die zich begin de jaren '80 van vorige eeuw schuldig maakte aan een genocide onder de Maya-bevolking. Rechteloos in eigen land en ereburger in Olen, een duidelijk signaal dat zeker in Vlaanderen weerklank vond.

De militaire dictatuur is dan wel voorbij, maar de onderdrukking van de Maya-volkeren blijft duren, zo meldde Maria Josefina ons op 27 oktober dit jaar. Zij nam enkele dagen ervoor de Quetzal-prijs in ontvangst in naam van haar broer, Bernardo Caal Xol. Die zit in de gevangenis omdat hij zijn gemeenschap aanzet niet akkoord te gaan met en geweldloos te protesteren tegen de zoveelste fase tot het indammen van hun geboortegronden door grote multinationale bedrijven waardoor de vroegere rivier totaal dreigt te verdwijnen en zij hun gronden niet meer kunnen bewerken.

Nieuwsoverzicht
Carmelita Ross

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP