Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Olenaars geven mee vorm aan de dorpskern van de toekomst: eerste beslissingen over inrichting zijn bekend

12 december ’19 (do)
Tijdens de atelierweek in november kreeg je de kans om mee na te denken over de inrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving en omliggende straten zoals Tramstraat, Herentalseweg en Sint-Maartenstraat in Olen-Centrum. Intussen zijn de eerste beslissingen bekend.

De dorpskern van Olen-Centrum ondergaat een metamorfose. Momenteel is de aannemer nog druk in de weer met wegen- en rioleringswerken aan de gewestweg N152 en Ven. In een volgende fase komt de inrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving en omliggende straten zoals Tramstraat, Herentalseweg en Sint-Maartenstraat aan bod. Tijdens de atelierweek in november kreeg je de kans om mee na te denken. Intussen zijn de eerste beslissingen over de toekomstige inrichting van de kern bekend.

Tijdens de atelierweek week van 12 tot en met 17 november zaten inwoners, scholen, hulpdiensten en handelaars mee aan de ontwerptafel. Ze bespraken thema’s als veiligheid, een gezonde en duurzame leefomgeving, het plein als bruisende ontmoetingsplek, het behoud van het historische karakter en het versterken van de kern en het ‘dorpgevoel’.

De belangrijkste besluiten waren dat het gerust wat trager mag in het dorp, dat parkeerplaatsen nodig zijn voor handel en horeca en dat sluipverkeer niet gewenst is.

Enkele belangrijke beslissingen voor de toekomst:

Het college van burgemeester en schepenen ging meteen na de workshops aan de slag met alle input. Op basis van de voorstellen en bezorgdheden van de inwoners, partners en experten nam het inmiddels al enkele belangrijke beslissingen over hoe de dorpskern verder moet ingericht worden.

Inrichting plein

Eén van de beslissingen gaat over de look-and-feel van het driehoekige plein, omzoomd door bomen. Dit plein wordt in de toekomst zo ingericht dat het een geheel uitstraalt. De zorg voor de aanwezige bomen en de garantie op maximale veiligheid blijven belangrijk. Samen met de ateliergroep is gekozen voor een multifunctioneel en deels verhard plein waar plaats is voor evenementen, kermissen en ambulante handel. Er komen meer zitplekken en speelse elementen. Onze historische elementen zoals de potten, de pomp en het boerke, blijven zeker ook aanwezig.

Parkeergelegenheid

De meerderheid van de deelnemers vond dat er geen parkeermogelijkheden mochten verdwijnen in Olen-Centrum maar dat ze wel anders ingericht mogen worden. Het college nam op dit vlak volgende beslissingen:

  • Het aantal parkeermogelijkheden blijft behouden.
  • We gaan de voordelen van kort- en langparkeren onderzoeken.
  • Er komen wegwijzers zodat je snel en eenvoudig de parking aan het dorpsplein kan bereiken.
  • Er komen fietsparkings op het plein.

Verkeerssnelheid

De deelnemers van de atelierweek vroegen om in verschillende straten zone 30 te voorzien. Het college stemde al in met zone 30 voor Dorp, Sint-Maartenstraat en Processieweg in combinatie met fietsstraten.

Voor de Herentalseweg en Tramstraat is er nog geen beslissing genomen. Er komt eerst nog een onderzoek naar de impact op de verkeersdoorstroming, de mogelijkheid om controles uit te voeren en welke inrichting maximale veiligheid voor de fietsers biedt. In elk geval moet de inrichting zorgen voor trager verkeer.

Veilige schoolomgeving

Ook een verkeersveilige en verkeersluwe schoolomgeving kwam geregeld ter sprake tijdens de atelierweek.  Een knip in Voortkapelseweg of Kattestraat kan hier mee voor zorgen. Aan de hand van proefopstellingen onderzoeken we welke plaats het meest geschikt is voor deze knip.

Hoe gaat het verder?

Na de voorstelling van de beslissingen aan de deelnemers van de atelierweek en de bezoekers van Olen-Jaarmarkt kregen we nog wat kritische vragen en voorstellen. We nemen alle feedback mee en werken verder aan de uitwerking van het plan. Hierbij moeten er, door de grote hoeveelheid aan input, nog enkele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Zodra er een gedetailleerd ontwerpplan op de tafel ligt, stellen we dit graag terug aan je voor tijdens een infomarkt waarbij je opnieuw met ons in dialoog kan gaan. We streven ernaar om het grootste deel van de herinrichting in 2020-2025 te realiseren.

Nieuwsoverzicht
atelierweek

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP