Gemeente Olen

Inzage hervergunning bestaande grondwaterwinning PIDPA (scoping PR-MER 3246)

20 januari ’20 (ma)
De drinkwaterwinning van Pidpa in Olen heeft momenteel een vergunning voor het oppompen van maximaal 10.000 m³ per dag en 3.500.000 m³ per jaar uit de Mioceen Zanden (op een diepte van ongeveer 10 m tot 80 m). Deze vergunning is geldig tot 13 maart 2023.

In het kader van een hervergunning van de grondwaterwinning van Pidpa worden de effecten op het leefmilieu onderzocht en beschreven aan de hand van een project-milieueffectrapport (project MER).

De aanmelding van het scoping PR MER 3246 ligt ter inzage bij Mens en Ruimte, Boekel 7 in O.-L.-V.-Olen en dit van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

Tijdens deze periode kan je jouw opmerkingen bezorgen aan het Team MER. Dit kan per mail naar mer@vlaanderen.be of per brief naar het Departement Omgeving Team MER (PR MER 3246), Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP