Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 30 september.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen: wijziging door coronamaatregelen

02 april ’20 (do)
De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op om te zorgen dat in de toekomst voor iedereen plaats is om te wonen, te werken en te leven. Wil jij aangeven welke milieueffecten extra onderzocht moeten worden of wil jij voorstellen formuleren? Neem dan deel aan de inspraakprocedure.

Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie:

  • ruimtelijke vertaling van de strategische visie
  • levendige kernen
  • verdichten en ontdichten van de ruimte

Procedure voor een plan-milieueffectrapportage

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Geef je mening

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Daarom nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Je kan de volledig verklaarde kennisgeving van 3 februari tot en met 2 april tegelijkertijd via de volgende kanalen raadplegen:

Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier, schriftelijk en op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan mer@vlaanderen.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan Omgeving, Boekel 7 in Olen
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • schriftelijk aan het Team Meer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

OPGELET: De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden/werden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP