Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ongewijzigde tarieven voor de kinderopvang 

06 maart ’20 (vr)
Misschien vernam je in de media het bericht dat de tarieven die de gemeenteraad goedkeurde voor de kinderopvang niet altijd overeenkomen met wat aangerekend wordt. We kunnen jullie geruststellen dat dit niet het geval is en dat onze partner KIKOEN nog steeds de afgesproken tarieven hanteert.

Dit zijn de tarieven die de gemeenteraad goedkeurde:

  • Voor- en naschoolse opvang: 0,95 euro per begonnen halfuur
  • Schoolvrije dagen en vakantie:
    • minder dan drie uur: 4,70 euro
    • tussen drie en zes uur: 7,00 euro
    • meer dan zes euro: 12,50 euro

Het klopt dat ouders die niet inschrijven een administratieve kost van 5 euro moeten betalen. Dit tarief is niet nieuw.

Op woensdag bedraagt het tarief 0,95 euro per begonnen halfuur, conform de regelgeving van Kind & Gezin.

Vanwaar deze verwarring?

Een administratief medewerker van KIKOEN heeft onlangs de website, het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst aangepast naar de nieuwe huisstijl. Het klopt dat hier een administratieve fout is gebeurd. De medewerker heeft zich bij de omzetting gebaseerd op de gegevens van Retie, waar andere afspraken gelden.

De website is ondertussen aangepast en de zes ouders die een foutieve overeenkomst hebben ondertekend, zijn persoonlijk gecontacteerd voor een rechtzetting. Graag benadrukken we dat het om een puur administratieve vergissing gaat en dat niemand onterechte kosten of tarieven heeft betaald.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

LCP