Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Coronamaatregelen: overzicht nieuwe richtlijnen (update 12 maart)

11 maart ’20 (wo)
Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken gelden er sinds 11 maart nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil op die manier kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waar veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen. De richtlijnen gelden voor minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. 

OVERZICHT

Maatregelen evenementen in onze gemeente

Het lokaal bestuur bekijkt alle evenementen die plaatsvinden in onze gemeente afzonderlijk.

  • Evenementen met meer dan 1.000 personen die binnen plaatsvinden worden sowieso geannuleerd of indien mogelijk uitgesteld. Dat is een tijdelijke opgelegde maatregel door de federale overheid. Je vindt bij downloads ook het politiebesluit terug.
  • Evenementen – in welke grootte dan ook - die gericht zijn tot de risicogroep* worden geannuleerd of indien mogelijk uitgesteld.
  • De lokale markten blijven doorgaan.

Opgelet: behoor je zelf tot de risicogroep dan vermijd je best plaatsen waar veel personen samenkomen.

* Personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…

Voor vragen over evenementen kan je contact opnemen met noodplanningscoördinator Els De Groof via els.de.groof@olen.be of 014 27 94 27.

__________________________________

Tijdelijke sluiting lokaal dienstencentrum Komie Geire

In de verdere strijd tegen het coronavirus ligt de eerste focus op het beschermen van mensen die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen vallen onder deze groep. Daarom neemt de Vlaamse overheid extra maatregelen. Vanaf donderdag 12 maart sluiten de lokale dienstencentra, waar veel ouderen over de vloer komen. Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020. Ook ons lokaal dienstencentrum Komie Geire sluit de deuren.

Waarom deze maatregel?

Lokale dienstencentra organiseren heel wat activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met het virus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.

Wat betekent dit concreet?

  • Het dienstencentrum gaat tijdelijk dicht voor eigen werking. Dit betekent dat activiteiten, infosessies, vormingen,… die door Komie Geire georganiseerd worden tijdelijk niet kunnen doorgaan, denk maar aan de speelbabbels, assistentie in de computerhoek, turnlessen,… Ook de cafetaria en het restaurant blijven dicht.
  • Heb je de zaal gehuurd voor een activiteit in Komie Geire? Dan kan de activiteit doorgaan als deze niet gericht is op kwetsbare personen, namelijk senioren, zwangere vrouwen en mensen met een beperkte immuniteit. 

Tijdens de sluiting is Komie Geire wel telefonisch bereikbaar op het nummer 014 26 41 41. Heb je vragen of zit je met een probleem waar je geen oplossing voor hebt, zoals eten 's middags? Bel naar de medewerkers van Komie Geire en zij zoeken samen met jou naar een oplossing.

__________________________________

Maatregelen in de scholen

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken beperken de meeste scholen zich daarom dan ook tot hun kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

Activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, oudercontacten,… worden wellicht uitgesteld of geannuleerd.

Voor de scholen, leerlingen en ouders staan er duidelijke instructies op: onderwijs.vlaanderen.be

__________________________________

Maatregelen voor woonzorgcentra

Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor het coronavirus. Daarom neemt de Vlaamse overheid extra maatregelen voor de rusthuizen. De deuren worden tot het einde van de paasvakantie gesloten voor externe bezoekers, met uitzondering van:

  • externe zorgverstrekkers
  • stagiair(e)s
  • geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)
  • bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA), bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten

Alle woonzorgcentra zijn op de hoogte van de opgelegde maatregelen.

__________________________________

Info voor ondernemers en bedrijven

Ondernemers en bedrijven kunnen met hun vragen over het coronavirus terecht op de website VLAIO. Ze kunnen ook bellen naar de hulplijn voor ondernemers: 0800 20 555.

__________________________________

Info voor artsen & zorgverstrekkers

Artsen en zorgverstrekkers vinden hier de nodige informatie.

__________________________________

Meer info:

En volg de communicatiekanalen van het lokaal bestuur voor updates.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Gezondheid

adres
tel.
014 26 41 14
e-mail
komie.geire@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP