Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Coronamaatregelen: Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar vier maanden voor algemene provinciebelasting

27 maart ’20 (vr)
Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee naar vier maanden te verlengen.
Het provinciebestuur wil zo absoluut voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. 
 
Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet voor de provinciebelasting in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, onder meer rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

LCP