Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Coronamaatregelen: Aanpassingen aanbod eerstelijnspsychologische zorg met terugbetaling

17 april ’20 (vr)
De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Ze brengt ook een verhoging van het aantal lichte tot matige psychologische klachten met zich mee.

Dit kan gezien worden als een normale reactie op een uitzonderlijke situatie van dreigende besmetting, financiële onzekerheid en sociale isolatie. Maar het kan ook leiden tot verhoogde angstklachten, ervaren van een depressieve stemming of overmatig alcoholgebruik in een poging om met de situatie om te gaan.

Om hieraan tegemoet te komen wordt het aanbod van de eerstelijnspsychologen met tussenkomst van de ziekteverzekering bij personen met matige klachten tijdelijk aangepast.

Wanneer kom je in aanmerking voor terugbetaling?

  • Je bent ouder dan 18 jaar
  • Je ervaart matige klachten op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
  • Je bent naar deze zorg doorverwezen op basis van een verwijsvoorschrift door je huisarts (of psychiater) *
  • Je bent in orde met je ziekenfonds
  • UITBREIDING: nu ook voor 65-plussers met psychische klachten op het vlak van angst, depressie, alcoholgebruik en misbruik van slaap- en kalmeermiddelen. Verwijzing ook mogelijk via jouw geriater.

Kom je hiervoor in aanmerking?

Dan kan je beroep doen op een reeks van vier sessies (die eventueel één keer kan worden verlengd). Het maximaal aantal sessies bedraagt acht per kalenderjaar. 

De kostprijs van een sessie bedraagt 11,20 euro of 4 euro indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

*Aanpassingen tijdens coronacrisis:

  • voorschrift: dit kan nu ook telefonisch, via mail,…
  • beeldbellen/videoconferentie in plaats van face to face gesprekken
  • klinische psycholoog/orthopedagoog hebben de mogelijkheid hun capaciteit te verhogen
  • uitbreiding van leeftijd
  • uitbreiding van de verwijzers: naast huisartsen en psychiaters, kan je tijdelijk ook doorverwezen worden via arbeidsartsen van de preventiediensten

Bekijk de site van Netwerk GGZ Kempen voor meer info en contacteer je arts wanneer je in aanmerking komt.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Gezondheid

LCP