Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitbreiding captatieverbod waterlopen in de provincie Antwerpen

04 juni ’20 (do)
Sinds donderdag 4 juni geldt er een verder uitgebreid captatieverbod in verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Wegens de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx via politiebesluit van 4 juni 2020 een nieuw (*) captatieverbod voor verschillende stroomgebieden ingesteld. Het waterpeil is er kritisch laag. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Het tijdelijk verbod geldt tot de toestand weer normaliseert en en wordt opgeheven bij politiebesluit

* Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor tien ecologisch kwetsbare waterlopen. Op 21 mei 2020 werd dit captatieverbod een eerste keer uitgebreid. Uit peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen de afgelopen twee weken verder daalden. Bij de uitbreiding van het captatieverbod van 4 juni werden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod omdat ook daar het drempelpeil is overschreden.

Stroomgebieden captatieverbod

Het captatieverbod is van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Maasbekken
  • Netebekken (waaronder in Olen), uitgezonderd segmenten Aa (1e categorie), Molenbeek/Bollaak (eerste categorie), Grote Nete (eerste categorie)
  • Vrouwvliet
  • Grote Struisbeek, uitgezonderd segment Grote Struisbeek (eerste categorie)

In de gebieden waar het verbod van kracht is (zie ook foto), mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto's. Regent het even? Vang het water dan op.

Actuele toestand

De laatste updates over het captatieverbod lees je op de website van provincie Antwerpen.

Nieuwsoverzicht
stroomgebieden

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP