Gemeente Olen

Update speelpleinwerking en gemeentelijke sportkampen zomer 2020

12 juni ’20 (vr)
Het gemeentelijk jeugd- en sportaanbod zal er deze zomer een beetje anders uitzien. Door de maatregelen van de federale overheid moeten we zowel de sportkampen, het mondiaal kamp als de speelpleinwerking anders organiseren.

Algemene richtlijnen voor zowel de Olense sportkampen, het mondiaal kamp als de speelpleinwerking:

 • Vooraf inschrijven is verplicht, zowel voor de sportkampen, het mondiaal kamp als de speelpleinwerking (nieuw!). Omwille van de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. Inschrijven kan via http://olen.ticketgang.eu. Bij downloads vind je de zomerbrochure met daarin een overzicht van alle activiteiten.
  • Opgelet: de uitstappen van de speelpleinwerking gaan niet door. We zoeken naar alternatieven. Ook het voetbalkamp is geannuleerd.
 • Voor de start van het kamp ontvang je nog een aparte medische fiche, alsook een briefing met specifieke richtlijnen voor de vrijetijdsactiviteit waarop je kind is ingeschreven. Gelieve de ingevulde medische fiche van je kind tijdig voor de start van de activiteit aan Vrije Tijd te bezorgen.
 • Kies één jeugdwerking per week. Gaat je kind bijvoorbeeld naar de speelpleinwerking op maandag dan kan het een dag later niet deelnemen aan een sportkamp. Dit om meerdere contactbubbels per week te vermijden.
 • Voor- en naopvang voor kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking of een (sport)kamp is dit jaar niet mogelijk in de buitenschoolse kinderopvang KIKOEN. Om het mengen van meerdere contactbubbels te vermijden, voorzien we wel vooropvang (van 8.00 – 9.00 uur) en naopvang (van 16.00 – 17.00 uur) op de locatie van de vrijetijdsactiviteit. Voor speelpleinwerking is dit bijvoorbeeld in basisschool de Kriebel.
  • Opgelet: Indien je beroep wenst te doen op voor- en/of naopvang meld je dit tijdig voor de start van het kamp/de speelpleindag aan vrije.tijd@olen.be. Opgelet: voor sportkampen op locatie is, zoals andere jaren, geen voor- en naopvang mogelijk.
 • De kinderen en animatoren wassen verplicht hun handen voor, op regelmatige tijdstippen tijdens én na de vrijetijdsactiviteiten. We voorzien hiervoor de nodige tijd en middelen.
 • Ben je ziek? Blijf dan thuis. Kom niet naar het (sport)kamp of de speelpleinwerking. Kinderen die ziek worden tijdens of (tot enkele dagen) na een activiteit melden dit onmiddellijk aan de hoofdanimator en aan vrije.tijd@olen.be. Je vindt hierover ook meer info in de briefing die je ontvangt na inschrijving.


Opgelet: er gelden enkele belangrijke wijzigingen voor de speelpleinwerking:

Bubbels

 • We mogen speelpleinwerking organiseren als we werken met bubbels van maximaal 50 personen met een vaste samenstelling. Alle kinderen en (hoofd)animatoren zijn inbegrepen in deze 50 personen.
 • Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet men geen afstand houden en geen mondmasker dragen. Er is een aangepast programma om de veiligheid te garanderen.
  • Opgelet: +12-jarigen dragen wél een mondmasker in geval van contact met externen waarbij de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden en wanneer ze samen vervoer gebruiken, bijvoorbeeld op de bus. De tienerwerking stelt mondmaskers ter beschikking.
 • Elke bubbel blijft één week behouden. Als een deelnemer maar twee van de vijf dagen deelneemt aan de speelpleinwerking, dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. De ‘vrije’ plaats wordt niet door iemand anders ingevuld.
 • We werken met twee bubbels in basisschool de Kriebel: bubbel 1 voor kinderen van de kleuterschool, bubbel 2 voor kinderen van de lagere school. Beide bubbels komen niet met elkaar in contact. De 12- tot 15-jarigen vormen zoals gewoonlijk een aparte groep in jeugdhuis Kapao.

Vooraf inschrijven verplicht

Waar je jouw kind(eren) in het verleden de dag zelf nog kon inschrijven voor de speelpleinwerking, is dit deze zomer door de coronamaatregelen niet meer mogelijk. Vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan via http://olen.ticketgang.eu.

 • Voor kleuters en lagere school: Je kan je kind inschrijven tot vrijdagmiddag 12.00 uur voor de start van een nieuwe speelpleinweek. Je bepaalt zelf wanneer je kind komt: één dag of meerdere dagen. Opgelet: hoe vlugger je je kind inschrijft, des te groter de kans dat het kan komen meespelen.
 • Voor de tienerwerking: Je kan je inschrijven tot één dag voor de activiteit. Ook hier geldt: des te sneller je je inschrijft, des te groter de kans dat je effectief deel kan nemen.

Opgelet: Om de weekbubbel te garanderen moeten we onze planning voor de speelpleinwerking van 2020 herorganiseren. Was je kind al ingeschreven? Dan ontvang je eerstdaags een annuleringsbericht omdat we alle groepen aan het herschikken zijn. Dit annuleringsbericht mag je gewoon negeren. Vrije Tijd zet jouw kind automatisch over naar de juiste bubbel van de zomer. Het blijft dus gewoon ingeschreven. Je moet je kind dus niet opnieuw inschrijven als dat al gebeurd was.

Uitstappen

Om de veiligheid van alle kinderen en (hoofd)animatoren te garanderen gaan de speelpleinuitstappen niet door. We zoeken naar leuke, vernieuwende activiteiten op het plein of gereserveerde activiteiten in de regio die we binnen de beslotenheid van de bubbel kunnen beleven. Op deze manier vermijden we dat we met andere contactbubbels in aanraking komen. Hierover volgt later meer info.

Neteland aanbod

Over het gezamenlijk Neteland aanbod bestaande uit de vistweedaagse in Grobbendonk en Olen, de avonturendag in de Lilse Bergen, de watersportdriedaagse aan het Zilvermeer en de airzone-uitstap (zie brochure bij downloads pagina’s 20 t.e.m. 23) volgt later nog meer informatie.

Nieuwsoverzicht
speelplein 2019

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP