Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gedeeltelijke opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

17 juli ’20 (vr)
De afgelopen weken viel er wat neerslag waardoor het waterpeil in een aantal onbevaarbare waterlopen gestegen is tot boven het vooropgestelde drempelpeil. De stijging is echter niet overal waar te nemen, waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden van kracht blijft.

Sinds vrijdag 17 juli is het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Op sommige plaatsen is capteren van water opnieuw toegestaan, op andere locaties blijft het nog steeds verboden. Het captatieverbod van 10 juni wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Mark (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1e categorie)
  • Vrouwvliet
  • Antitankgracht

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. 

Actuele toestand

De laatste updates over het captatieverbod lees je op de website van provincie Antwerpen.

Nieuwsoverzicht
stroomgebieden

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP