Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bescherm je pluimvee tegen de vogelgriep

11 januari ’21 (ma)
Er geldt een algemene ophok- of afschermingsplicht voor alle vogels en pluimvee. De preventieve maatregel is nodig tegen de vogelgriep.

Je bent een particuliere houder van kippen, hanen of je houdt siervogels in je tuin? Wat moet je nu precies doen? Hier vind je de algemene regels nog eens op een rijtje:

Hok je pluimvee op of scherm ze af (met netten)

  1. Alle pluimvee en vogels (*), ook duiven, die gehouden worden door professionele bedrijven en particulieren moeten opgehokt of afgeschermd worden zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels.
  2. Je moet je dieren eten en drinken geven in het hok of op een andere manier waar wilde vogels geen toegang tot hebben. Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
  3. Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, openbare markten) zijn verboden zowel voor professionelen als voor particulieren.

(*) alle pluimvee met uitzondering van loopvogels (struisvogels,…) omwille van praktische moeilijkheden. Bovendien is het risico op overdracht eerder klein.

Waarschuw je dierenarts bij symptomen

Wanneer je een verhoogde sterfte of elk ander symptoom (verminderde eetlust, legdaling,…) opmerkt, neem dan contact op met je dierenarts.

Mag je nog steeds eieren en vlees van pluimvee eten?

Ja, de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren kunnen in alle veiligheid worden gegeten.

Je vindt een dode wilde (water)vogel in de natuur?

Als je in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, word je verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan snel een eventueel onderzoek worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Waarom is het belangrijk om deze maatregelen goed op te volgen?

Deze maatregelen gelden voor iedere houder van pluimvee, ook particulieren. Het is de beste manier om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt in kippenstallen, duivenhokken,… van eender welke omvang. Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook die van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector.

Het FAVV volgt de situatie nauw op. Blijf op de hoogte!

De maatregelen zijn voor onbepaalde duur van kracht. Om je op de hoogte te houden van de geldende maatregelen vind je regelmatig een update op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP