Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Olense Buulmolen aan Industrielaan voorlopig beschermd monument

22 februari ’21 (ma)
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed paste op 22 december 2020 het beschermingsstatuut voor de molen in Olen aan waardoor hij nu voorlopig beschermd is als monument. Het lokaal bestuur start een openbaar onderzoek.

De geschiedenis van de Buulmolen

De Buulmolen werd gebouwd in de 14de eeuw in Olen waar verschillende eeuwen koren werden gemalen. In 1938 verhuisde de molen naar het Noordkasteel in Antwerpen om plaats te maken voor het Albertkanaal. Tientallen jaren later, in 1975, schoof de houten standaardmolen een honderdtal meter op naar de Oosterweelsteenweg. Daar werd hij bij ministerieel besluit van 10 juni 1992 beschermd.

In 2002-2003 kwam de molen na restauratie weer thuis in Olen. Hij kreeg een plek ter hoogte van de Industrielaan. De verplaatsing van Antwerpen naar Olen werd op 20 september 1996 gemachtigd door de Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Antwerpen. Het ministerieel besluit van 10 juni 1992 tot bescherming als moment werd echter niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Antwerpen. Hierdoor was het beschermingsstatuut voor de molen in Olen tot voor kort juridisch en administratief onvoldoende dekkend.

Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed ondertekende daarom onlangs, op 22 december 2020, een nieuw besluit waarin hij het ministerieel besluit van 1992 voorlopig wijzigt. Hij paste de locatie van de molen in het beschermingsbesluit aan zodat het dossier nu juridisch volledig in orde is.

Kom het dossier inkijken

De regelgeving schrijft voor dat er een openbaar onderzoek moet plaatsvinden na de kennisgeving van de voorlopige bescherming van onroerend erfgoed.

Het lokaal bestuur Olen organiseert daarom een openbaar onderzoek van 23 februari tot en met 25 maart 2021. Het dossier ligt enkel na afspraak ter inzage in het boekelhuis, Boekel 7. Je kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 014 27 95 08. Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 2250 Olen of per mail aan omgeving@olen.be.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP