Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor duurzame infrastructuurwerken TC Olen

11 februari ’21 (do)
TC Olen bouwde met steun van het lokaal bestuur twee terreinen om tot all weather courts zodat hun leden in alle omstandigheden hun sport kunnen beoefenen. Met deze infrastructuursubsidies wil het bestuur erkende verenigingen die duurzaam (ver)bouwen een duwtje in de rug geven.

Kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur is belangrijk voor het verenigingsleven. Daarom kunnen erkende Olense verenigingen steun vragen aan het lokaal bestuur als:

  • ze een perceel grond of een bestaande onroerende constructie kopen.
  • ze bouwen, verbouwen of een terrein inrichten.
  • ze bijkomende duurzame infrastructuurwerken uitvoeren.

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement op deze website.

De investeringssubsidie bedraagt 75% van de geraamde kosten met een maximum van 100.000 euro over een periode van vier jaar. De subsidie voor bijkomende duurzame infrastructuurwerken bedraagt maximaal 60% van de bewezen kosten met een maximum van 20.000 euro over een periode van vier jaar.

Heeft jouw vereniging ook infrastructuurplannen? Steek dan je licht op bij vrije.tijd@olen.be

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP