Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied ook impact op Olen

13 april ’21 (di)
De Vlaamse Regering is samen met de Antwerpse haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) aan het opstellen. Het plan heeft als doel om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de Antwerpse haven tot de grens met Nederland (Geleen).

Het plan loopt door 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Alle mogelijke trajecten lopen ook door onze gemeente.

Wat is een leidingstraat?

Een leidingstraat is een zone van zo’n 45 meter breed waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. De leidingstraat is bedoeld voor het transport van verschillende chemische grondstoffen en producten over lange afstand.

Drie mogelijke trajecten

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft drie mogelijke trajecten bepaald voor de komst van de leidingstraat. Elk hebben ze een invloed op de huidige bestemming van de gronden langs het traject. Waar mogelijk blijft de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven de leidingstraat zijn bebouwing, bomen of diepwortelende struiken.

Het lokaal bestuur bekeek de plannen en leidde daaruit af dat elk traject door Olen enkele onteigeningen van private eigendommen of agrarische schade met zich mee kan brengen. Het gaat over volgende trajecten en eigendommen.

Traject ‘Combinatie’ en traject ‘Zuid’ (lopen gelijk op het grondgebied van Olen):

 • Het traject loopt door het agrarische gebied ten noorden van de autosnelweg.
 • Het traject loopt over volgende private eigendommen:
  • Ven 69, 71 en 44
  • Schommenstraat 13, 14 en 15
 • Het traject loopt ten zuiden van de autosnelweg door natuurdomein Teunenberg.

Traject ‘Noord’:

 • Het noordelijke tracé loopt door het agrarische gebied langs de gemeentegrens met Geel-Larum.

Het dossier en de tracés inkijken kan via www.omgeving.vlaanderen.be of eventueel na afspraak bij Omgeving, Boekel 7. Een afspraak maken kan via het e-loket of via 014 27 95 08.

Infomomenten en openbaar onderzoek

Nog tot en met 30 april organiseert de Vlaamse overheid een publieke raadpleging over de startnota waarop je kan reageren. Alle details lees je op www.omgeving.vlaanderen.be. Op dinsdag 13, donderdag 15, dinsdag 20 en donderdag 22 april kan je van 19.00 tot 21.00 uur ook nog een digitaal infomoment volgen. Inschrijven is verplicht en kan via het nummer 02 553 38 00 of via de hierboven vermelde website.

Lokaal bestuur heeft bezwaar

De opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Antwerpen-Ruhr (Geleen) is een opdracht van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid zal de verschillende trajecten overwegen tijdens de opmaak van het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het lokaal bestuur gaat niet akkoord met de voorgestelde tracés en maakt haar bedenkingen en bezwaren over aan de dienst Omgeving Vlaanderen. 

Zelf reageren op de startnota

Heb je opmerkingen of ben je het niet eens met het plan van de startnota? Je kan nog tot en met 30 april op verschillende manieren reageren:

 • online via het inspraakformulier op www.omgeving.vlaanderen.be 
 • per brief naar Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
 • door afgifte van je brief tegen ontvangstbewijs aan Omgeving, Boekel 7 in Olen

Wil je een bezwaar indienen maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Je kan je laten inspireren door onderstaande tekstjes. Vul ze aan met jouw opmerkingen en bezwaren.

voorbeeldtekst bezwaar noordelijke tracé:

Met dit schrijven wens ik officieel bezwaar in te dienen tegen het noordelijke tracé van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Het noordelijke tracé loopt onder meer door de gemeente Olen, dit langs de gemeentegrens met Geel-Larum. Het tracé doorkruist veel landbouwgebied, wat ingaat tegen de huidige beleidsvisies voor het behouden en vrijwaren van de open ruimtegebieden.

Ik meen dat er, in functie van de economische doeleinden die nagestreefd worden door middel van dit GRUP, andere pistes bewandeld moeten worden dan deze die momenteel vooropgesteld worden. Ik verzet mij dan ook uitdrukkelijk tegen de verdere uitwerking van het GRUP en meer bepaald het noordelijke tracé.

(aanvullen met je persoonlijke opmerkingen en bezwaren)


voorbeeldtekst bezwaar zuidelijke/gecombineerde tracé:

Met dit schrijven wens ik officieel bezwaar in te dienen tegen het zuidelijke en gecombineerde tracé van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Het zuidelijke tracé loopt onder meer door de gemeente Olen en valt samen met het gecombineerde tracé. Door het tracé worden in Olen verschillende woningen getroffen. Bovendien doorkruist het zuidelijke/gecombineerde tracé het natuurgebied Teunenberg.

Ik meen dat er, in functie van de economische doeleinden die nagestreefd worden door middel van dit GRUP, andere pistes bewandeld moeten worden dan deze die momenteel vooropgesteld worden. Ik verzet mij dan ook uitdrukkelijk tegen de verdere uitwerking van het GRUP en meer bepaald het zuidelijke/gecombineerde tracé.

(aanvullen met je persoonlijke opmerkingen en bezwaren)

Nieuwsoverzicht
tracés GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP