Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Minder Mobielen Centrale zorgt voor vervoer naar vaccinatiecentrum

12 maart ’21 (vr)
Heb je een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie maar geraak je zelf niet in Tielen? Dan heb je verschillende mogelijkheden om toch in het vaccinatiecentrum te geraken.

Vrienden, familie of buren

Durf vrienden, familie of buren om hulp te vragen. Het hele vaccinatieproces, inclusief vervoer, duurt in principe niet meer dan anderhalf uur.

Hoplr

Ook via Hoplr kan je op een handige manier hulp vragen of aanbieden. Hier lees je over hoe je dat kan doen.

Minder mobiel? Maak gebruik van de Minder Mobielen Centrale

Ben je minder mobiel en heb je niemand in je eigen omgeving waar je beroep op kan doen? Dan kan je terecht bij de Minder Mobielen Centrale. De chauffeur haalt je thuis op, blijft wachten bij het vaccinatiecentrum en brengt je dan weer terug. Je betaalt een kilometervergoeding van 0,35 euro per kilometer aan de chauffeur.

Heb je een uitnodigingsbrief ontvangen? Neem dan onmiddellijk contact op met de Minder Mobielen Centrale op het nummer 014 24 86 05. Je moet de rit immers minstens twee dagen op voorhand aanvragen.

Vaccinatie aan huis

Als je niet in staat bent om je te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent, dan is er de mogelijkheid om je thuis te laten vaccineren. Dit wordt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan en wordt georganiseerd door de huisarts.

Nieuwsoverzicht
ouderen

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Zorgteam

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP