Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Testvluchten met innovatieve meetapparatuur op en rondom site Umicore

22 maart ’21 (ma)
Op dinsdag 23 maart testte de radiologische meetcel van het Nationaal Crisiscentrum nieuwe, innovatieve meetapparatuur uit op en rondom de site van Umicore Olen.

Deze meetapparatuur dient om bij toekomstige radiologische noodsituaties in België een snellere inschatting te maken van de impact op bevolking en milieu.

Vandaag zet het Nationaal Crisiscentrum helikopters in om grote radioactief besmette gebieden in kaart te brengen. Tijdens de testvluchten op dinsdag 23 maart vonden de metingen voor de allereerste keer plaats via drones: een innovatieve techniek waarbij het meettoestel op de drone wordt gehangen waardoor ook kleinere gebieden, zoals specifieke percelen of bijvoorbeeld landbouwgronden sneller in kaart kunnen gebracht worden.

Naast testvluchten met drones vonden er deze week ook metingen plaats op de grond ter hoogte van de Umicore-site. Zo konden de onderzoekers verifiëren of de gemeten radioactiviteitswaarden vanop de grond en in de lucht overeenstemmen. 

Voor het efficiënt testen van de technische capaciteiten en interpretatie van meetgegevens,  is een gebied nodig waar radioactiviteit aanwezig is. Umicore stelde zijn site in Olen graag ter beschikking voor de dronemetingen. Het gekozen terrein is historisch radiologisch verontreinigd door de vroegere radiumproductie van het voormalige Union Minière. Een bijkomend voordeel is dat de meetgegevens van de testvlucht achteraf ook bruikbaar zullen zijn in het kader van de toekomstige sanering van het terrein.

Mogelijke hinder tijdens testvlucht beperkt

Het gebied waar de metingen doorgingen, bevindt zich enerzijds op de Umicore-site en anderzijds ter hoogte van Neerheide, Rendelaar, Poesdijk en Haverbeemden. De hinder was beperkt. 

Meer info over de radiologische meetcel van het Nationaal Crisiscentrum en historisch afval op de site van Umicore vind je bij downloads.

Buurtbewoners werden eerder al op de hoogte gebracht aan de hand van een brief.

Nieuwsoverzicht
LCP