Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Noodopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen

25 maart ’21 (do)
Het Overlegcomité kondigde woensdag extra maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer de lessen in de basisscholen worden vanaf maandag 29 maart tijdelijk opgeschort. Ook alle Olense kleuterscholen* sluiten de deuren.

* De beslissing om ook de kleuterscholen te sluiten, werd recent genomen door de onderwijskoepels (Toermalijn, De Knipoog, Willem Tell) en voor de gemeentelijke basisscholen (de Kriebel en De Kleine Wijzer) door het lokaal bestuur.

Noodopvang lager en kleuteronderwijs op de eigen school in week van 29 maart

Kinderen worden tijdens de sluitingsperiode zoveel mogelijk thuis opgevangen.

In de scholen wordt enkel noodopvang voorzien tijdens de schooluren voor kinderen waarvan de ouders in essentiële sectoren werken zoals de zorg-, voedings- en veiligheidssector en het onderwijs. Voor deze noodopvang is registratie verplicht. Voor meer informatie over de voorwaarden, uren, inschrijvingsmethode,… kan je terecht bij de schooldirectie.

KIKOEN voorziet voor- en naschoolse noodopvang in de scholen voor kinderen uit het kleuter en lager onderwijs. Een inschrijving via I-School is hiervoor vereist. Vragen over de voor-en naschoolse opvang? Contacteer KIKOEN Olen via Saartje Smedts, Olen@kikoen.be, 0477 98 76 98.

Voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn mondmaskers verplicht voor binnen- én buitenactiviteiten, zowel in de voor- en naschoolse opvang als in de noodopvang.

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP