Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels aan in Geel, Olen en Herentals (project Herentals-Heze): timing en hinder

22 april ’21 (do)
Elia voorziet de aanleg van nieuwe ondergrondse kabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel. Hierdoor kan een uitbreiding en herstructurering van het elektriciteitsnet worden gerealiseerd.

De aanleg van nieuwe ondergrondse kabels is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Dankzij dit project kan Elia een betrouwbare elektriciteitsvoorziening blijven garanderen voor bedrijven en particulieren in de regio.

Timing

Begin maart 2021 zijn de werken gestart aan het hoogspanningsstation ‘Heze’ in Geel. De werf schuift op richting het hoogspanningsstation in Herentals. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werken in 9 fasen uitgevoerd. De werken duren tot midden maart 2022.

Impact op Olen

Vanaf 26 april: voorbereidende werken in Spendijk (grens met Geel)

 • Wanneer: vanaf 26 april
 • Wat: ondergrondse gestuurde boring als voorbereiding om in een latere fase hoogspanningskabels aan te leggen
 • Waar: in Spendijk, onder het kruispunt met de Olenseweg en Larumseweg
 • Duurtijd: ongeveer één week. Na de boring worden de putten terug dichtgemaakt en het wegdek voorlopig hersteld tot de start van de eigenlijke werken in Spendijk vanaf midden augustus 2021.
 • Hinder:
  • Er wordt uitsluitend op weekdagen gewerkt tussen 7.00 uur en 19.00 uur
  • Plaatselijk verkeer in Spendijk blijft mogelijk. Huizen in de werfzone blijven steeds bereikbaar. Toegangen en opritten worden maximaal gevrijwaard.
  • Spendijk is afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Olenseweg en Larumseweg. Het doorgaand verkeer via Spendijk wordt lokaal omgeleid.
  • Doorgaand verkeer via de Olenseweg en de Larumseweg zal geen hinder ondervinden.

Buurtbewoners krijgen een brief van Elia met extra info over de werken in hun straat.

Vanaf 3 mei: voorbereidende werken in Bankloopstraat

 • Wanneer: vanaf 3 mei
 • Wat: ondergrondse gestuurde boring als voorbereiding om in een latere fase hoogspanningskabels aan te leggen
 • Waar: in Bankloopstraat, onder het kruispunt met Meikeverstraat
 • Duurtijd: ongeveer één week. Na de boring worden de putten terug dichtgemaakt en het wegdek voorlopig hersteld tot de start van de eigenlijke werken in de Bankloopstraat vanaf midden november 2021.
 • Hinder:
  • Er wordt uitsluitend op weekdagen gewerkt tussen 7.00 uur en 19.00 uur
  • Plaatselijk verkeer in Bankloopstraat blijft mogelijk. Slechts de helft van de rijbaan (kant even huisnummers) tussen het kruispunt met de Lichtaartseweg en de tweede oprit van huisnummer 4 wordt ingenomen door de werken.
  • Alle huizen in de werfzone blijven toegankelijk. Bij eventuele uitzonderingen worden de eigenaars hierover op de hoogte gebracht.
  • Meikeverstraat blijft toegankelijk via Bankloopstraat.

Buurtbewoners krijgen een brief van Elia met extra info over de werken in hun straat.

Vanaf begin augustus: aanleg hoogspanningskabels in Spendijk, Grensstraat, Bankloopstraat, Kerkweg, Watertorenstraat en Zavelheide

 • Wanneer: vanaf midden augustus 2021 tot midden maart 2022
 • Wat: gefaseerde aanleg ondergrondse hoogspanningskabels onder het wegdek
 • Waar:
  • Spendijk – werken vanaf midden augustus tot begin november 2021
  • Grensstraat - werken vanaf begin oktober tot midden december 2021
  • Bankloopstraat en Kerkweg - werken vanaf midden november tot begin december 2021
  • Watertorenstraat - werken vanaf begin december 2021 tot begin februari 2022
  • Zavelheide - werken vanaf begin januari 2021 tot midden maart 2022
 • Hinder:
  • Er wordt uitsluitend op weekdagen gewerkt tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
  • Alle huizen in de werfzone blijven toegankelijk. Bij eventuele uitzonderingen worden de eigenaars hierover op de hoogte gebracht.
  • Gewijzigde verkeerssituaties worden ruim op voorhand gecommuniceerd.

Buurtbewoners ontvangen voor de start van elke fase nog een brief van Elia met extra info over de werken in hun straat en eventueel gewijzigde verkeerssituaties.

Contact

Het project is volledig in handen van Elia. Alle communicatie verloopt via hen.

 • Meer info over het project Herentals-Heze lees je hier.
 • Je kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief van Elia. Zo krijg je belangrijke updates rechtstreeks in je mailbox.
 • Bij downloads vind je ook extra info over hoe de aanleg van een ondergrondse elektriciteitsverbinding er aan toegaat.

Heb je verdere vragen over dit project? Contacteer Elia via:

Nieuwsoverzicht
elektriciteitskabels

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP