Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Herinnering Coronamaatregel: steun in de vorm van cadeaucheques

01 mei ’21 (za)
Heb je financieel geleden onder de coronacrisis en voldoe je aan bepaalde voorwaarden? Dan heb je recht op een Olense cadeaucheque van 30 euro. Vraag je cheques tijdig aan.

Voor wie?

Om recht te hebben op een cadeaucheque moet je in Olen wonen en op 1 januari voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 • Je ontvangt leefloon, steunverlening of staat onder begeleiding van de sociale dienst OCMW.
 • Je hebt een Olense vrijetijdspas.
 • Je hebt geen vrijetijdspas maar valt onder de doelgroep van de vrijetijdspas en kan dit aantonen met een attest. Deze doelgroep zijn inwoners:
  • begeleid door het OCMW
  • in collectieve schuldenregeling
  • met een verhoogde tegemoetkoming (Omnio- en WIGW-statuut)
  • die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen
  • die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen
 • Je bent lid van de Olense Welzijnsschakel.

Denk je recht te hebben op deze cadeaucheques?

 • Maak een afspraak in het sociaal huis (014 21 52 00) of het gemeentehuis (014 26 31 11)
 • Neem het attest mee waarmee je kan aantonen dat je aan één van de voorwaarden voldoet.
  • Attest van collectieve schuldenregeling
  • Attest van verhoogde tegemoetkoming (op te vragen bij je ziekenfonds)
  • Attest van inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) (op te vragen bij je ziekenfonds)
  • Attest van zorgbudget voor ouderen (op te vragen bij je ziekenfonds)
  • Attest van inkomensgarantie voor ouderen (op te vragen bij de pensioendienst)
 • Geraak je zelf niet op één van deze locaties? Geef dan iemand volmacht om dit voor jou te doen. 

Je kan de cadeaucheques ten laatste op 30 juli afhalen. Je kan ze nog tot en met 31 augustus gebruiken bij heel wat Olense handelaars.

Waarom deze steun?

Heel wat inwoners hebben financieel geleden door de coronacrisis. Daarom heeft de Vlaamse regering subsidies voorzien om hen te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Tegelijk wil de Vlaamse regering de lokale handelaars een hart onder de riem steken.

Wij hebben ervoor gekozen om deze subsidie te verdelen in de vorm van cadeaucheques van 30 euro.

Nieuwsoverzicht
covid spaarvarken leeg?

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP