Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Werk samen met geWOONtebreker aan een levendig en groen Neteland!

29 april ’21 (do)
De vijf gemeenten van het Neteland zijn gestart met het geWOONtebreker-traject. Door samen te werken aan duurzame thema’s willen we wonen en leven in het Neteland aangenamer maken. We willen niet alleen nadenken, maar ook doen. En daar willen we jou graag bij betrekken.

Enkele geplande acties

‘Onthard’ je voortuin op Neteplant!-dag

Een oprit voor één of meerdere wagens. Een mooi tuinterras in tegels of hout. Een pad van kasseien of kiezeltjes rondom je huis. Bekijk in Google Maps je woning maar eens van bovenaf. Sta je er zelf van versteld hoeveel oppervlakte er verhard is? Nochtans is dat niet overal nodig. Daarom kan je op onze Neteplant!-dag in oktober je voortuin (deels) ‘ontharden’. Dat kan je doen door bijvoorbeeld plantjes te plaatsen.

Je draagt zo niet alleen bij aan een aangenamere leefomgeving in je gemeente en ons Neteland, maar mogelijk maak je ook kans op een prijs die we in het voorjaar van 2022 uitreiken.

Sla een babbeltje met de persoon op de pop-up-fiets

Tringeling! Kijk maar goed uit je ogen, want onze pop-up-fiets trekt de komende weken mogelijk door je buurt. Zo kunnen we jou meer informatie en antwoorden geven over onze projecten, flyers uitdelen of gewoon met jou een babbeltje slaan. Vanop een veilige afstand, uiteraard.

Heb je vragen of opmerkingen over het project geWOONtebreker? Spreek de persoon op de fiets gerust aan.

Neem deel aan haalbaarheidsonderzoeken

In 2021 starten we met de uitwerking van haalbaarheidsonderzoeken over wonen en leven in het Neteland. Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de uitdagingen die een nieuw concept, (bouw)project of dienst met zich meebrengt.

We willen zowel jou als experten gelijktijdig betrekken om te komen tot een breed gedragen onderzoek. Alleen zo kunnen we acties opzetten waarmee iedereen zich verbonden voelt en waarin iedereen inbreng heeft.

Zodra het haalbaarheidsonderzoek afgelopen is, bundelen we de opgedane kennis en de praktische bevindingen in een draaiboek. Dankzij deze leidraad en kennisdatabank kunnen ook andere gemeenten met hetzelfde idee aan de slag gaan.

Durf te breken met je gewoontes

Met de acties van geWOONtebreker willen we een blijvende samenwerking tussen de gemeenten van het Neteland verzekeren, een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en regio’s en bovenal: zorgen voor een groene en levendige toekomst. Jij durft toch ook te breken met je gewoontes?

Smaakt dit naar meer? Denk je graag mee na? Ga snel naar www.provincieantwerpen.be en zoek naar ‘geWOONtebreker’.

Nieuwsoverzicht
werk mee aan gewoontebreker

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP