Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Cyclomedia maakt foto's in onze gemeente

01 juni ’21 (di)
Als de weersomstandigheden het toelaten, komt de firma Cyclomedia van begin juni tot half juli 360°-panoramafoto's maken in onze gemeente. Ze doen dit met speciaal uitgeruste voertuigen Je kan de beelden vergelijken met die van StreetView. Dankzij deze foto's kunnen wij jou nog beter verder helpen.

Wie is Cyclomedia Technology?

Cyclomedia Technology, een Nederlands bedrijf, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.  

Waarvoor dienen de foto's?

De foto’s helpen ons om een duidelijk beeld te geven van de omgeving. Dit is nodig bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, de voorbereiding van wegenwerken,... 

Wie kan deze foto's zien?

De foto’s zijn niet openbaar. Enkel onze medewerkers en die van Fluvius kunnen gebruikmaken van de beelden.

Wat als jij of je wagen op een foto staan?

Voordat wij de foto's ontvangen, maakt Cyclomedia alle personen en kentekens van auto's op de foto's onherkenbaar (‘geblurd’).

Wat als je niet akkoord gaat?

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kan je contact opnemen met Cyclomedia:

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op de website van Cyclomedia.

Nieuwsoverzicht
foto van de wagen

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP