Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Startnota herziening ruimtelijk uitvoeringsplan Olen-Centrum voor site pastorie klaar

05 juni ’21 (za)
Om de pastorie na renovatie meer toekomstmogelijkheden te geven, herziet het lokaal bestuur het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum voor de site van de pastorie. Je kan vanaf maandag 7 juni de start- en procesnota inkijken.

De pastorie kreeg het afgelopen jaar een flinke opknapbeurt en is nu helemaal klaar voor een nieuwe toekomst. We gaan daarom op zoek naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten. 

Onze eerste zoektocht naar een uitbater leverde helaas geen kandidaat op. We bereiden nu een nieuwe aanpak voor. Een eerste stap daarbij is de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum voor de site van de pastorie. Het lokaal bestuur heeft inmiddels de start- en procesnota klaar. Die vertelt wat precies de bedoeling is van de herziening en hoe het planproces zal verlopen.

Waarom deze herziening?

Het lokaal bestuur wil de bestemming van de pastoriesite wijzigen zodat het monument meer toekomstmogelijkheden heeft. Enerzijds moet het gebouw meer functies kunnen huisvesten, waaronder ook bijvoorbeeld horeca of zorg. De nieuwe invulling moet maatschappelijk relevant zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de dorpskern.

Anderzijds wil het lokaal bestuur in het RUP ook specifieke inrichtings- en randvoorwaarden opnemen voor een mogelijke uitbreiding van de pastorie. Hierbij moet de aandacht naar de monumentale pastorie blijven gaan.

Publieke raadpleging start- en procesnota

Je kan de start- en procesnota voor de herziening van het RUP van 7 juni tot en met 5 augustus online raadplegen of na afspraak bij Omgeving, Boekel 7 (boekelhuis).

Deel je mening: infomarkt en brieven

Wil je graag meer weten of heb je een mening die je wil delen, dan ben je op donderdag 17 juni tussen 19.00 en 21.00 uur welkom op een infomarkt in de zaal van lokaal dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1 in Olen. De infomarkt wordt georganiseerd volgens de huidige coronamaatregelen.

Je kan je reactie ook schriftelijk per post bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 2250 Olen. Daarnaast kan je je brief ook uiterlijk op 5 augustus 2021 voor 12.00 uur tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis, Dorp 1.

Wat is een RUP alweer?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP kan het lokaal bestuur stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Nieuwsoverzicht
pastorie

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP